Movium-Bulletinen: Dirigera stadens orkester

I planeringsskedet skapas förutsättningar för de aktiviteter och ljud som kommer att finnas – och var de kommer att finnas. Stadens komposition kan styras genom den fysiska utformningen av rummen, och ljud kan begränsas, stimuleras eller läggas till.

Läs bulletinen Läs bullentinen som pdf

Detta är ljudlandskapet

Ljud är en tillgång och ett planeringsverktyg som kan användas för att fördjupa helhetsupplevelsen, stimulera nyfikenhet och bidra till att ge platsspecifik karaktär och atmosfär i staden. Hur en plats låter påverkar hur vi ser och upplever den.

Läs mer

Hur låter Eiffeltornet?

Under voices av China Blue

Ljuden i videoklippet är inspelningar som gjorts med hjälp av bland annat kontaktmikrofoner, vilka placerats direkt på några av tornets metallytor. Med tekniken har konstnären China Blue lyckats fånga upp en slags inre själ eller röst som varit omöjlig att höra innan. Det speciella, nästan sjungande ljudet uppstår när den enorma metallstrukturen rör sig i vinden eller påverkas av de besökande människorna så att resonanstonerna stimuleras.

 

Lyssna på mer ljudkonst

Absorption

Hur påverkas ljudbilden?

Dokumentation av bland annat en central torgyta med och utan snö. Trafikintensiteten var liknande vid båda tillfällena.

Snö absorberar ljud, liksom exempelvis organisk jord och torv. En grönare stad ger därför ett lägre bakgrundsbrus och skapar förutsättningar för en mer relevant ljudmiljö där helt andra ljud får möjlighet att komma fram.

 

Fler referensljud

Avhandling om urbana ljud vid Stockholms Universitet

Avhandling vid psykologiska institutionen på Stockholms Universitet som handlar om upplevelse av vattenljud och maskering: Rådsten-Ekman Maria. 2015. Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes. Länk

Rapport från projektet Stadens Hållbara Ljudrum

skogskyrkogårdenRapport från en tvådagars workshop som hölls på Skogskyrkogården i november 2016. Rapporten redogör för resultaten i tre delmoment: karakterisering av ljudmiljön, förslag på förändringar av ljudmiljön, samt test av förändringar av ljudmiljön (maskering). Workshopen genomfördes inom ramarna för vinnova-projektet Stadens hållbara ljudrum. Läs rapporten som pdf.