Gallerian i Stockholm – USIT Urban Sound Institute

Gallerian i Stockholm. Med hjälp av extremriktade högtalare och paraboler skapar forskargruppen Urban Sound Institute (USIT) ett fysiskt rum av ljud som ger variation och väcker andra associationer än Gallerians i övrigt monotona ljudmiljö. Ljuden som läggs till knyter an till olika kvaliteter specifika för platsen, exempelvis rumsklangen, och förankras på så vis. Många av besökarna märker inte ljudtilläggen, men atmosfären blir annorlunda och den förändrade stämningen erbjuder en stunds vila. Ljuden förändras över tid. Förutom mötesplatsen som dokumenterats  här är också två rullband ljudsatta. Läs mer i Arkitekten, SvD och ICity