Stämma om platsen

Revoicing the striated Soundscape (2012) – Jordan LaceyProjektet Revoicing the Striated Soundscape innebär ett inrättande av ett ljudutrymme där uftkonditioneringsapparater kommer till liv och talar och börjar kommunicera med förbipasserande. Projektet ger på så sätt stadens ljudlandskap en röst. Det överallt närvarande bruset av luftkonditioneringar i Melbournes gränder är annars en homogen röst som invånare och besökare ständigt tvingas lyssna på: en oföränderlig monolog av kraftfullt surr. I detta projekt tillåts andra röster att komma fram, och en känsla av dialog mellan staden och invånarna i staden icensätts. Klippet inleds med ett utsnitt av Melbournes generella Ljudlandskap.
Läs mer