Projekt

Sheaf Square, Sheffield. Cutting Edge SculptureSheaf square utanför Sheffields centralstation var tidigare en parkeringsplats, men gjordes om 2006 i syfte att tillgängliggöra för fotgängare. Torget fick då flera vatteninstallationer. En av dessa – den långa Cutting Edge Sculpture skärmar av mot trafikljuden från vägen bakom strukturen samtidigt som maskerande vattenljud tillförs. Detta fungerar, inte minst som strukturen bryter den visuella kontakten med vägen. Läs mer

Ljudlandskap Malmö – St. Knuts torg

Ljudlandskap Malmö var ett Movium Partnerskapsprojekt som genomfördes 2010-2011. På St. Knuts torg, nära vältrafikerade Amiralsgatan upprättades ett ljudavskärmat och vegetationsklätt rum. I rummet spelades högtalarljud upp varpå en rad undersökningar kring upplevelsen av rummet genomfördes.

Läs mer om projektet: Vetenskaplig artikel i Landscape Research. Läs som pdf | Skånskan | VTI-Aktuellt (Sid. 12) | Movium Magasin Nr. 1 2011 (Sid. 12) Movium Magasin Nr. 3 2012 | City (Sid. 12) | Lokaltidningen Malmö (Sid. 4) | Skånes taltidning: Nr: 29-2011 | Nr 26-2012

 

 

Singing Ringing Tree av Mike Tonkin och Anna Liu of Tonkin Liu

Det bergiga landskapet utanför Burnley i Lancashire, England pryds sedan 2006 av en speciell vindorgelinspirerad skulptur kallad ”The Singing ringing Tree”. Skulpturen designades av arkitekterna Mike Tonkin and Anna Liu of Tonkin Liu, och 2007 vann man för detta The National Award of the Royal Institute of British Architects (RIBA) for architectural excellence. Piporna som skulpturen är uppbyggd av genererar toner . Pipornas längd, utformning och placering i förhållande till varandra påverkar vilka harmonier som skapas när vinden blåser över det karga landskapet och spelar på trädet. Läs mer här och här.

Filmklipp av jonathanbrind

 

Funtain hydraulophone vid Ontario science centre – Steve MannVärldens största så kallade hydraulophone finns utanför Ontario science centre i Toronto, Canada. Här kan besökaren spela på någonting som vid en första anblick påminner om en blandning mellan en orgel och en fontän. Genom att hålla för olika delar av vattenflödet, och på så sätt påverka trycket skapas toner i de stora orgelpiporna. Installationen, som har två ”klaviaturer” skapar förutsättningar för Interaktivitet mellan såväl människor som vatten och ljud. Läs mer. Filmklipp om Instrumentets uppkomst.

Upphovsman: Steve Mann, professor, uppfinnare och musiker.

 

 

Havsorgeln i Zadar, Kroatien – Nikola Bašić

Vid kusten I Zadar, Kroatien uppstår en ovanlig typ av musik när havet tillåts spela på en stor orgel. Under trapporna som leder ned till vattnet, har man monterat specialkonstruerade orgelpipor. Piporna står i direkt kontakt med och triggas av havets rörelser och vågor. Den eviga kompositionen förändras alltså med havets humör, och nya melodier och harmonier uppstår hela tiden. Konstruktionen är integrerad i arkitekturen och platsen är mycket omtyckt. . Läs mer här och här.

Med projektet vann arkitekten Nikola Bašić European Prize for Urban Public Space 2006. Dokumentation: webschepper

 

Värdens park – Ulf Rehnström och Per Hedfors

Längs en gångstig i parken finns högtalare monterade i sittbrunnar. Parkens tema är hav, och ljuden som spelas upp följer detta tema. När besökaren går längs vägen utlöses ljuden av sensorer och man kan bland annat höra vågor, måsar, klockor och en val som vaknar till liv.

Värdens park beställdes av Bostadsföretaget Poseidon i Göteborg. Ljudstigen utformades av Landskapsarkitekterna Ulf Rehnström, Landskapsgruppen och Per Hedfors, SLU

 

 

 

Södervärns busstation, Malmö

 

Maskering/Ljudrefug vid

Södervärns busstation, Malmö

En rum av vattenljud skapar variation på den trafikintensiva platsen och flyttar fokus.

 

Gatukontoret, Malmö stad

 

  

 

Solbjerg plads (2005) – SLA Architects

De danska landskapsarkitekterna i SLA Architects fokuserar ofta på individens förhållande till och interaktion med platsen. I stadsdelen Frederiksberg, Köpenhamn arbetade man mycket med ljud och andra sinnliga upplevelser. Torgytan försågs bland annat med högtalarbrunnar, där naturinspirerade ljud spelas upp.

 

Länkar:

Läs mer på www.sla.dk/

Filmklipp om SLAs arbete

 

Ljudkullen – Gatukontoret, Malmö stad och ERA LandskapUpptäck ljudkullen! I Scaniaparken, Västra hamnen, alldeles vid havskusten i Malmö, finns ett unikt rum, utrustat med högtalare. Här framförs musik och ljudkonst till ackompangemang av havets brus. Idé och genomförande: Stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson och avdelningschef Bo Andersson vid Gatukontoret.

Läs mer om vad som spelas och händer vid ljudkullen på bloggen Starfield simulation och på Malmö stads hemsida. Lyssna mer på Christina Kubisch Diapason II  under platsspecifik ljudkonst. Scaniaparken ritades av Era Landskap.

 

Stortorget (2003) – Caruso St John architects, Eva Löfdahl, Kalmar stad och Statens konstråd

På Stortorget i Kalmar finner man vattenkonst under markytan. Ur fem brunnar på torget kan man höra olika karaktärer hos vattnet när det plaskar, porlar och resonerar långt där borta. Lösningen knyter an till Kalmars historia, eftersom det var på Stortorget många hämtade sitt vatten förr. Torget fick bland annat Sienapriset 2004.

Länkar: Om projektet

www.carusostjohn.com

www.statenskonstrad.se

www.kalmar.se