Dynamisk

Stenblock

Stort stenaltare i ett stycke, från vilket vatten droppar och rinner.

 

Västra hamnen, Malmö

 

 

 

 

 

 

Stiliserad naturfors

 

Jämnt utspridda längs den sittrappa som från Södra vallgatan vätter ned mot Parkkanalen i Malmö sprider dessa stiliserade naturinstallationer ett atmosfärsskapande brus som dominerar platsen. Fokus flyttas från den högtrafikerade Drottninggatan som ligger på andra sidan kanalen, och associationer ges istället till vattenelementet som också finns naturligt på platsen.

 

 

 

 Södra vallgatan, Malmö

 

 

Vattentrappa

 

Dynamisk vattentrappa integrerad topografiskt med Uppsalas rullstensås. En hel arsenal av naturlika små fall samspelar.

 

 

 

 

Akademiska sjukhuset i Uppsala