Klipp från Youtube

Sjungande väg

På några ställen runt om i världen finns motorvägar som spelar melodier när man åker på dem. Effekten är en vidareutveckling av de brummande säkerhetslinjer som ofta finns längs vägkanten, också i Sverige. Lyssna på
Scarborough fair i Japan. Läs mer om fenomenet i NyTeknik.

Cymatics

Konsten att visualisera ljudvågor. Evan Grant och TEDTalks.

Evelyn Glennie

Hyllade percussionisten Evelyn Glennie är döv men känner hur ljuden resonerar i olika delar av kroppen när hon spelar.

Ekolokalisering

Enastående Ben Underwood som är blind men lärt sig se med hörseln.

Harvest

Alunda kyrkokör spelar på jorden i norra Uppland med den nya uppfinningen och instrumentet Terrafon. Instrument: Olle Cornéer and Martin Lübcke Dirigent: Jan Hällgren. Läs mer.

Stensättarkonserten 2008

Ett samarbete mellan Skådebanan, Västra Götaland och Göteborgs kulturkalas. Ljudkonstnär: Lars Carlsson. Stensättare: Sture Johansson och Kjell-Åke Wensberg. Slagverkare: Thommy Larsson och Per Ekblad Läs mer.

Lyssna mer

Arkitekturmuseet. 2005. Arkitektur är ljud. Arkitekturmuseets tidning nr. 6 2005. CD. Arkitektur är inte bara det vi ser, utan också det vi hör. Lyssna på olika material och rumsrymder.

Schafer, Robert Murray (1996), Ljudbildning – 100 övningar i konsten att lyssna och skapa ljud Bo Ejeby Förlag.

Mind’n Ear. 1998. The sounds of Stockholm. The ambient sound recordings of Stockholm. CD: MNE001.

Hedfors. P. 2000. Ljudbilder från Uppsala: Soundscapes of Uppsala, Miljötorget CD. Beställ via miljotorget@uppsala.se

Soundwalks

Samlingssida för olika ljudpromenader man kan gå online.

Diskreta ljud av stadens oaser

Sveriges radios Mitt i musiken om Mikael Bojéns installation vid Domkyrkan i Göteborg. Verket utgör en del av stadens kulturfestival, men är också en del i ett forskningsprojekt. Fredag 19 augusti. Reporter: Sara Moein.

Feta växter ska dämpa stadsbuller

Sveriges radio. Växter i sig kan ju vara vackra och bidra till bättre luft men de minskar även bullret. Egentligen är det inte växten i sig som gör det utan jordklumpen den håller på plats…

Edison’s fonograf

Edisons första inspelning från 1877, då han reciterade ”Mary had a little lamb” sparades aldrig, men på Wikipedia kan man lyssna på hur den färdiga apparaten marknadsförde sig själv ”I am the Edison Phonograph” (1906)

Världens första ljuddokumentation

Lyssna på världens första ljuddokumentation. (Ny Teknik). Amerikanska forskare har hittat en nedskrivning av ljudvågor från 1860 – ännu tidigare än Edisons fonograf. Med datateknik har man nu, för första gången också lyckats spela upp den okända franska sångerskan som reciterar ”Au Clair de la Lune”.

Oljud Stockholm

I staden finns ljud och oljud. Önskade och oönskade. Men för vem? Kan oljud bli till ljud att uppskatta? Fem konstnärer gör sina tolkningar.

The Sergel Symphony

2010. En slags ”bullersymfoni” markerade invigningen av Stockholms kulturfestival 2010. Håkan Lidbo.

Sound inserts

Ann Rosén och Sten-Olof Hellström undersöker hur människors rörelsemönster påverkas av ljudinstallationer. 2007

Atlas Obscura

Atlas Obscura ”A Compendium of this ages wonders, curiosities and esoterica” En samling av märkliga instrument, installationer och andra företeelser runt om i världen.

Stadsbuller påverkar fåglar

Stadsbuller påverkar fåglar Sveriges Radio. Många fågelhanar sjunger för att locka till sig honor, men fåglarna får problem i städer, där bullret riskerar att överrösta fågelsången…

Fågelljud

Lyssna på fågelljud på Sveriges Radio.

Radio Aporee

Radio Aporee Ljudkarta över hela världen där man kan ladda upp och lyssna på olika ljud som placeras geografiskt på en karta.

Resoundings.org

Ljudskulpturer, som ofta bygger på en förflyttning av en plats ljudmiljö till en annan. Bill Fontana

6 villages

Forskningsprojekt där man följt upp The world soundscape project och jämför hur ljudlandskapet förändrats på olika platser mellan 1975 och 2000, bla. Skruv i Småland ingår.

Sound Tourism

A Travel Guide to Sonic Wonders. Ljudturism. Plattform för att lokalisera olika ljudhändelser runt om i världen.

Ljudportaler

IDKA

Institutet för digitala konstarter i Gävle.

Åf-Ingemansson

Litteratur, publikationer och nyheter kring olika aspekter av buller och the world of sound and vibration.

Ecophon Acoustic Bulletin

Samlar nyheter och kunskap från hela världen kring ljud och akustik. Det går att prenumerera på nyhetsflödet, antingen med RSS eller e-postutskick, fyra gånger årligen.

Oljud Sthlm

En samlingsplats för Stockholms ljud. Innehåller bland annat Soundmap för staden.

The Freesound Project

Portal för utbyte och gratis nedladdning av ljudinspelningar från hela världen.

Ljudportalen Ljudlandskap

Ljudlandskap för bättre hälsa – information kring framförallt akustik och presentation av forskning vid Chalmers.

Ljudmiljöcentrum i Lund

Centrum för forskning och samlingsplats för flera aspekter av ljud och ljudmiljö. Litteratur, publikationer, nyheter och seminarier mm. Erbjuder också nyhetsbrev kring vad som händer i ljudens värld.

Forskning

COST

Nätverk för Soundscape research

Cresson

Centrum för forskning kring positiva aspekter av ljud och stadsplanering. Grenoble, Frankrike.

Dossier Soundscapes

En förteckning över viktiga webplatser, initiativ, projekt, institutioner, forskningsgrupper och annat kopplat till Katalonien, Spanien och resten av världen.

The World Soundscape Project

Om Schafer med fleras arbete kring dokumentation och undersökning av ljudlandskapet. Simon Fraser University i Vancouver.

Urban Sound Institute

Ett interdisciplinärt samarbete i forskning/praktik/utbildning mellan arkitekter, akustiker, tonsättare, ljudkonstnärer och ljuddesigners.

Forskningsprojekt i Sverige

In i bruset

2008-2010. Projektet undersöker brus och oljud i staden i syfte att hitta nya kvaliteter och sätt att betrakta det.

Transmission

2006. Urban experiments in soundart and sonic space. Praktik och forskning i ett interdisciplinärt samarbete mellan kompositörer, arkitekter och akustiker. Läs mer i pdf

Hosanna

EU-finansierade akustikprojektet Hosanna är knutet till Chalmers. I projektet kommer man att undersöka hur bland annat gröna ytor och vägnära lågmurar kan användas för att skärma av ljud. Artikel i Ny Teknik. Projektets hemsida.

LISTEN

Auralisering av det urbana ljudlandskapet – Datasimulering av hur olika lösningar påverkar ljudmiljön utomhus. Se film om Auralisering

Stadens ljud

Samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet. Samarbetsprojektet är sprunget ur fyra städer som vill uppmärksamma att industribuller i fysisk planering är en knäckfråga för att kunna genomföra stadsförnyelseprojekt i Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm för att kunna utveckla långsiktigt hållbara städer. Slutrapport

Praktik

Liminal

Ljud och arkitektur i England. Har bl.a. skapat en Song Pole, genom vilken man kan lyssna på ett fågelbo.

Tuned city

Plattform för mötet mellan ljud och arkitektur

Starfield simulation

Ljudkonstgrupp och arrangör av flera installationer vid bland annat Ljudkullen i Malmö.

Acoustic Design

Professor Björn Hellström. Många publikationer och annan information online. Akustisk design

Composed city

Ett samarbete mellan Lola Landskapsarkitektur och Staalplat Ljudsystem i Tyskland. Tillägg av ljud med fokus på lokal identitet och staden som instrument.