Nyheter

Symposium om ”Man & Sound Environment” 16 november 2017

Publicerat:

Man and Sound environmentLjudmiljöcentrum vid Lunds universitet inbjuder till tvärvetenskapligt symposium ”Man & Sound Environment 2017 – Recent Soundscape Research”. The field of soundscape is a growing and active research field that covers the most suprising angles and aspects of sound. This symposium gives a glimpse of current soundscape related research in a wide array of disciplines like speech and music communication, logopedics, landscape architecture, ethnology, musicology, cultural science and acoustics. To the event

Ny avhandling om ljud och bullerhantering i landskapsarkitektur

Publicerat:

Cerwén Sound in landscape architecture - a soundscape approach to noise - front_Sida_1

Short abstract:

This thesis is about sound in landscape architecture. The soundscape
concept is used to emphasise the experience of sound and discuss
design applications, particularly in noise-exposed situations. A set of
strategies and tools for the profession is introduced as a soundscape
approach to noise, where problems and possibilities are accounted
for. This approach is exemplified in a reference project that was built
and evaluated as part of the thesis. Read the thesis

Symposium: ”Tysta områden i Sverige” 26e september

Publicerat:

Tysta områden i SverigeLjudmiljöcentrum vid Lunds universitet i samband med SLU Alnarp.  Symposium om ”Tysta områden i Sverige”. Bullerfredning och hälsofrämjande ljudlandskap.

Bland talarna: Ulf Bohman, Magnus Lindqvist, Östen Axelsson, Cristian Sjövind, Andreas Novak, Anna Maria Palsdottir, Karin Meyer, Gunnar Cerwén och Tore Mauseth.

Lund, LUX, 26 september 10.15- 16. Länk till eventet

Symposium i Alnarp mars 2017 – Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Publicerat:

Biold GunnarBild ES pressad
Grönska och ljudkvalitet i närmiljön – Hårda fakta för mjuka värden.

Symposium i Alnarp i samarbete mellan Ljudmiljöcentrum Lund och SLU Alnarp om ljud- och grönkvaliteters betydelse för stress/välbefinnande och arbetskvalitet. Alnarpsgården den 10 mars 2017, kl 12.40-16.45.

Pågående forskning och metodutveckling för trädgårdsrehabilitering och restorativa kvaliteter på kunskapsintensiva arbetsplatser (Skilled workplaces).

Utredare från miljödepartementet informerar från purfärsk utredning för införande av ekologisk kompensation i svensk lagstiftning.
Lokal: Alnarpsgårdens aula
Adress: Sundsvägen 6, 230 53 Alnarp
Anmälan sker till: christel.johnsson@slu.se
Symposiet är gratis.

Forskningsartikel om ljudhantering i landskapsarkitekturens praktik

Publicerat:

Artikeln beskriver en modell för hur ljudlandskap kan utvärderas/hanteras i planering och gestaltning av utemiljöer. Modellen är baserad på tre kategorier: lokalisering av funktioner, reducering av oönskade ljud, samt introducering av önskade ljud. I artikeln appliceras modellen på en arkitekttävling där 109 förslag på ny begravningsplats i Järva undersöks, och den samlade bilden av hur ljud hanterades i tävlingen beskrivs.

Cerwén, Wingren & Qviström 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm. Journal of environmental planning and management. Länk till pdf. (Manuskript, accepterad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2016.1215969)

 

Rapport från projektet Stadens Hållbara Ljudrum

Publicerat:

skogskyrkogårdenRapport från en tvådagars workshop som hölls på Skogskyrkogården i november 2016. Rapporten redogör för resultaten i tre delmoment: karakterisering av ljudmiljön, förslag på förändringar av ljudmiljön, samt test av förändringar av ljudmiljön (maskering). Workshopen genomfördes inom ramarna för vinnova-projektet Stadens hållbara ljudrum. Läs rapporten som pdf.

Lyd, rum og auditivt design den 16 mars i Köpenhamn

Publicerat:

Till eventet

Konferens om ljud vid Köpenhamns arkitekturfestival, 2016. Hela dagen 16e mars. ”Copenhagen Architecture Festival afholder i år en ekstraordinær én- dagskonference om lyd, rum, videnskab og sansning i samarbejde med Arkitektforeningen.” Läs mer

Avhandling om urbana ljud vid Stockholms Universitet

Publicerat:

Avhandling vid psykologiska institutionen på Stockholms Universitet som handlar om upplevelse av vattenljud och maskering: Rådsten-Ekman Maria. 2015. Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes. Länk

Workshop den 27e november 2013

Publicerat:

Inbjudan_Sweco_200I våras anordnade Sweco en paneldebatt på temat ”Ljudmiljö i den hållbara och attraktiva staden”. Läs sammanfattning här. Den 27e november anordnas en uppföljande workshop i Malmö av SWECO och SLU, inom ramarna för forskningsprogrammet FUSE. Läs mer här och anmäl dig här.

Syftet med workshopen är att:
Skapa nätverk och arbetsgrupper som tar sig an stadens ljudlandskap på olika sätt.
Embryo till ett eller flera uppslag av samarbets-/utvecklingsprojekt mellan individer och organisationer.
Ta fram en plan för det fortsatta arbetet (i en eller flera konstellationer).