Nyheter

Symposium i Alnarp mars 2017 – Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Publicerat:

Biold GunnarBild ES pressad
Grönska och ljudkvalitet i närmiljön – Hårda fakta för mjuka värden.

Symposium i Alnarp i samarbete mellan Ljudmiljöcentrum Lund och SLU Alnarp om ljud- och grönkvaliteters betydelse för stress/välbefinnande och arbetskvalitet. Alnarpsgården den 10 mars 2017, kl 12.40-16.45.

Pågående forskning och metodutveckling för trädgårdsrehabilitering och restorativa kvaliteter på kunskapsintensiva arbetsplatser (Skilled workplaces).

Utredare från miljödepartementet informerar från purfärsk utredning för införande av ekologisk kompensation i svensk lagstiftning.
Lokal: Alnarpsgårdens aula
Adress: Sundsvägen 6, 230 53 Alnarp
Anmälan sker till: christel.johnsson@slu.se
Symposiet är gratis.

Forskningsartikel om ljudhantering i landskapsarkitekturens praktik

Publicerat:

Artikeln beskriver en modell för hur ljudlandskap kan utvärderas/hanteras i planering och gestaltning av utemiljöer. Modellen är baserad på tre kategorier: lokalisering av funktioner, reducering av oönskade ljud, samt introducering av önskade ljud. I artikeln appliceras modellen på en arkitekttävling där 109 förslag på ny begravningsplats i Järva undersöks, och den samlade bilden av hur ljud hanterades i tävlingen beskrivs.

Cerwén, Wingren & Qviström 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm. Journal of environmental planning and management. Länk till pdf. (Manuskript, accepterad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2016.1215969)

 

Rapport från projektet Stadens Hållbara Ljudrum

Publicerat:

skogskyrkogårdenRapport från en tvådagars workshop som hölls på Skogskyrkogården i november 2016. Rapporten redogör för resultaten i tre delmoment: karakterisering av ljudmiljön, förslag på förändringar av ljudmiljön, samt test av förändringar av ljudmiljön (maskering). Workshopen genomfördes inom ramarna för vinnova-projektet Stadens hållbara ljudrum. Läs rapporten som pdf.

Lyd, rum og auditivt design den 16 mars i Köpenhamn

Publicerat:

Till eventet

Konferens om ljud vid Köpenhamns arkitekturfestival, 2016. Hela dagen 16e mars. ”Copenhagen Architecture Festival afholder i år en ekstraordinær én- dagskonference om lyd, rum, videnskab og sansning i samarbejde med Arkitektforeningen.” Läs mer

Avhandling om urbana ljud vid Stockholms Universitet

Publicerat:

Avhandling vid psykologiska institutionen på Stockholms Universitet som handlar om upplevelse av vattenljud och maskering: Rådsten-Ekman Maria. 2015. Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes. Länk

Workshop den 27e november 2013

Publicerat:

Inbjudan_Sweco_200I våras anordnade Sweco en paneldebatt på temat ”Ljudmiljö i den hållbara och attraktiva staden”. Läs sammanfattning här. Den 27e november anordnas en uppföljande workshop i Malmö av SWECO och SLU, inom ramarna för forskningsprogrammet FUSE. Läs mer här och anmäl dig här.

Syftet med workshopen är att:
Skapa nätverk och arbetsgrupper som tar sig an stadens ljudlandskap på olika sätt.
Embryo till ett eller flera uppslag av samarbets-/utvecklingsprojekt mellan individer och organisationer.
Ta fram en plan för det fortsatta arbetet (i en eller flera konstellationer).

Seminarieserie våren 2013: Ljud – Stad – Stockholm

Publicerat:

Inbjudan_Sweco_200

Seminarieserie om ljud i Stockholm. Audiorama i samarbete med Konstfack. Läs mer och boka här. Tre tillfällen:

1. Stadsljudens Estetik eller Ljud som Vapen – 23 april 19.00. Åsa Stjerna och Björn Hellström.

2. Hållbar Stadsutveckling: Stadens Ljud – Samexistens för ökad stadskvalitet – 7 maj 19.00. Stefan Modig, Magnus Lindqvist och Björn Hellström 

3. Porslins- eller betongöron: Ljudens psykosociala dimensioner och störande ljud i parker, bostäder, restauranger och kontorslandskap – 14 maj 19.00. Maria Rådsten och Björn Hellström.


Uppföljning på seminarium om ljudmiljö i den hållbara och attraktiva staden

Publicerat:

Inbjudan_Sweco_200

Sammanfattning från paneldebatt om ljudmiljö i Malmö, den 20 mars 2013:

I onsdags gick seminariet ”Ljudmiljön i den hållbara och attraktiva staden” av stapeln. Ivriga paneldeltagare delade med sig av sina kunskaper, erfarenheter och sitt perspektiv på temat och svarade senare på frågor från en engagerad publik. Att det är en viktig och aktuell fråga är ett faktum! 
Läs hela sammanfattningen.