Om oss

Välkommen till ljudens värld!

Ljudplanering.se är en samlingsplats för flera aspekter av ljudplanering och ljud i staden – ett levande forum som uppdateras kontinuerligt med nya erfarenheter och kunskaper. Här kan man lyssna på stadens ljud, och jämföra hur olika lösningar i planeringen påverkar ljudbilden. Hur låter till exempel olika vatteninstallationer och fontäner? Hur fungerar maskering av trafikljud, eller absorption och reflektion? Vilka lyckade exempel på platsspecifik ljudkonst finns och hur kan den användas i stadsplaneringen? Vad händer i forskningsvärlden? Har du en idé, eller tycker att någonting saknas? Eller funderingar och frågor? Kontakta oss. Sidan byggs på kontinuerligt.

Ljudplanering.se har tagits fram i ett samarbete mellan Movium och landskapsarkitekten Gunnar Cerwén, med finansiellt stöd av Movium, ÅF Ingemansson, Malmö stad och Kalmar kommun.